Kabe ne anlama gelmektedir

Kabe ne anlama gelmektedir


"Kâbe", sözlük anlamıyla "küp şeklinde nesne" demektir. Mekke'de, Mescid-i Haram olarak bilinen Kutsal Cami'nin ortasında yer alır. Yaklaşık 13 metre yüksekliğinde, taştan yapılmış dört köşeli bir binadır. Kâbe'nin her köşesinin ayrı bir ismi vardır: Doğu köşesine "Rükn-i Hâcer-i Esved" veya "Rükn-i Şarkî", güney köşesine "Rükn-i Yemânî", batı köşesine "Rükn-i Şâmî", ve kuzey köşesine "Rükn-i Irakî" denir.

Kur’an-ı Kerîm'de adı iki defa geçen Kâbe'ye çeşitli isimler verilmiştir: Beyt, Beytullah, el-Beytü’l-atîk, el-Beytü’l-harâm, el-Beytü’l-muharrem, el-Mescidü’l-harâm, el-Beytü’l-ma‘mûr gibi. Halk arasında ise genellikle "Kâ‘be-i Muazzama" tabiri kullanılır.

Kâbe'nin kuzey batı tarafında Hatîm ve Mîzâb-ı Kâbe, kuzey-doğu duvarında kapı, kuzey-doğu duvarı karşısında Makam-ı İbrahim ve Zemzem kuyusu, doğu köşesinde ise Hacer-i Esved bulunmaktadır.

Kur'an'a göre, insanlar için kurulan ilk mabet olan Kâbe'nin Hz. Adem (as) veya oğlu Hz. Şit (as) tarafından inşa edildiği rivayet edilir. Zamanla tahrip olan Kâbe'nin duvarları, farklı dönemlerde yeniden yapılmış veya tadilatlar görmüştür.

"Allah'ın evi" olarak da adlandırılan Kâbe, namaz ve hacc gibi ibadetlerde önemli bir role sahiptir. Namaz kılmak için kıbleye yönelmek, hacc ve umre ibadetinin rükünlerinden biri olan tavafı Kâbe'nin etrafında yedi defa dönerek gerçekleştirmek de bu önemi gösterir.

161 Görüntülendi