Kabe'nin Tarihi

Kabe'nin Tarihi


Kabe: Hürmetli mescit anlamına gelmektedir. İslam dininin ilk ve en kutsal mekanıdır. Günümüzde Müslümanların ibadet ederken kıble olarak kullandığı bir yapıttır. Suudi Arabistan'a bağlı Mekke şehrinde bulunan yapıt, dört kenarı birbirine eşit küp şeklinde bir yapıya sahiptir.

Kabe'nin tarihi; inanışa göre Kabe Hazreti Adem tarafından yapılmıştır. Cennetten atılan Hazreti Adem ve Hazreti Havva Arafat'a inerler. Kabe'nin şu anda bulunduğu yere geldiklerinde Hazreti Adem Allah'a yalvarır. Allah'ım bizi yer yüzünde buluşturdun sana şükür edebilmek için bize cennette etrafında tavaf yaptığımız sütunu biz hediye et diye dua eder. Allah tarafından kabul edilen dua neticesinde sütun yer yüzüne indirilir. Bundan sonra Hazreti Adem ve Hazreti Havva tarafından etrafında tavaf etmek suretiyle ibadet yapılır. daha sonraki yıllarda Bu sütun kaybolur. Yerine siyah bir taş kalır. Hazreti Şit tarafından bu sütunun yerine küp şeklinde bir bina yapılır. Kalan siyah taşta bu binanın yanında bir yer yapılarak yerleştirilir. Bugün bu taş "Hacerül Esved" olarak bilinen taştır. Bu yapı Hazreti Nuh zamanına kadar ibadethane olarak kullanılmaya devam eder. Nuh tufanı sırasında Kabe kum altında kalır. Uzun yıllar geçtikten sonra Allah tarafından görevlendirilen, Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail tarafından kumlar kazılarak Hazreti Şit'in yaptığı binanın temelleri bulunur. Yeniden bu temelleri üzerine günümüze kadar gelen bu bina inşa edilir. Kabe yapı bakımından 9 bölümden oluşur. Bunlar;

  • Hacerül Esved: Müslümanlar tarafından cennetten indiğine inanılan siyah bir taştır. 16,5X20 cm. çapındadır.
  • Kabe Kapısı: Kabenin doğu tarafında, yerden 2,13 cm. yükseklikte bulunan bir kapıdır.
  • Altın Oluk: 1627 yılında Osmanlılar tarafından yapılan, yağan yağmurların Kabe'nin tavanında birikmesini engelleyen bir oluktur.
  • Şadırvan: Kabe'nin yağan yağmurlardan etkilenmesini önlemek için binanın etrafına döşenmiş mermer döşemeler.
  • Hatim: Kabe'nin batı tarafında yarım daire şeklinde mermer bir döşeme.
  • Multazam: Kabenin kapısı ile Hacerül Esved taşı arasında kalan bölüm.
  • Makamı İbrahim: Kabenin inşası sırasında Hazreti İbrahim'in bıraktığı ayak izi.
  • Sitare ve Kisve:Kabe'nin üzerine örtülen siyah ve altın işlemeli örtü.
  • Cebrail Makamı: Kabe'nin doğu tarafında bulunan mevki.

Kabe tarih boyunca bir çok değişikliğe uğramış, İslamiyet'ten önce Araplar tarafından içine putlar konulmuş ve yıllarca putlara tapılmıştır. İslamiyet geldikten sonra Hazreti Muhammet (S.A.V.) tarafından putlar tek tek yıkılmıştır. Rivayete göre o esnada irili ufaklı 360 tane put bulunduğu söylenmektedir. Günümüzde Müslümanlar tarafından Hac görevini yerine getirmek için gidilen, etrafında tavaf edilen ve kutsal topraklar olarak sayılan bir bölgedir Kabe'nin bulunduğu yerler. İçerisinde bazı kutsal emanetlerin bulunduğu sanılmaktadır. ayrıca Kabe'nin manevi yönden bir takım ruhsal enerji dağıttığı söylenmektedir.

163 Görüntülendi