Mescidi Nebi

Mescidi Nebi


Mescidi Nebi, peygamberimizin hicret sonrasında Eshab-ı Kiram'ıyla Medine'de inşa ettiği mesciddir. Mescidi Nebevi, Mescidi Resul, Mescidi Şerif ve Mescidi Saadet adlarıyla da anılmaktadır. Müslümanlar Mescidi Haram, Mescidi Aksa ve Mescidi Nebi'ye ziyaret için giderler. Mekke'de ki Mescidi Haram'dan sonra kutsal sayılan bir mekandır. Hz. Peygamberimizin de kabri buradadır. Mescidi Nebi kelime anlamı itibarıyla peygamberi mescididir. Mekke'den Medine'ye yapılan göç sırasında peygamber efendimizin devesinin çöktüğü yere inşa edilmiştir. Burada kılınan namazların sevabı Mescidi Haram dışında, diğer mescitlerden kat kat üstündür. Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir'de bu mescide gömülmüştür. Günümüzdeki hali, mermer avlusuyla birlikte 400.000 m2 olan mescid, Hac sırasında Müslümanların ziyaret edip, namaz kıldığı yerler arasında bulunuyor.

İlk inşa edildiğinde taş duvarlardan, hurma kütükleri ve dallarından yapılan oldukça sade üç kapılı bir yapıdır. Peygamberimizin buranın inşasında bizzat çalıştığı bilinmektedir. Bitişiğinde yapılan ev, peygamberimiz için yapılmıştır. Günümüzde peygamberimizin kabri bu bölümde yer almaktadır.Yapıldığında minberi ve mihrabı olamayan bir yapıydı. O dönemde yapılan konuşmalar ağaç kütüğü üzerinde yapılırdı.

İlk yapıldığında 35x30 ebatlarında olan mescid, daha sonra, Müslümanların artmasıyla 50x50 olarak genişletilmiş. Halife Ömer zamanında ise, 60x70 metre ebatlarında genişletildi. Bu yapım aşamalarında, ilk yapıldığı gibi aynı malzemeler kullanıldı. Hicretin 29. yılında mescidin yönü kıbleye doğru çevrilerek, yükseltildi. Bu yapım sırasında kireç ile işlenmiş taşlar kullanıldı. 654 yılında yaşanan felaketlerde zarar gören yapı, daha sonra farklı dönemlerde yeniden yapılmıştır.

Mescidi Nebi'nin bölümleri nelerdir?

Hücre-i Saadet: İlk yapıldığında Hz. Muhammed için mescidin yanına iki odalı bir ev yapılmıştır. Daha sonra dokuz odaya yükseltilen bölümde Hz.Ömer, Hz. Ebu Bekir ve Peygamber efendimiz gömülüdür. Geçirdiği tadilatlar sonra, II. Mahmut döneminde üzeri kubbeyle kapatılmış ve yeşile boyanmıştır.

Ravza-i Mutahhare: Peygamberimizin namaz kılmayı teşvik ettiği minber ve Hücre-i Saadet arasında kalan, hadislerde cennetten bir köşe olduğu anlatılan bölümdür.

Minber: İlk yapıldığında, cemaat konuşmaları için kullanılan kütüğün yerine daha sonra farklı biçimlerde yapılmış olan minberdir. 3 basamaklı ve 6 basamaklı yükseltilerek 654 yılına kadar kullanılmış. Daha sonra farklı tasarımlarla yenilenmiş, günümüzde ise III. Murad'ın yaptırdığı minber kullanılmaktadır.

Kubbe-i Hadra: Mescidin yeşil kubbesine verilen addır. Kelime anlamı da Yeşil Türbe anlamına gelir.

185 Görüntülendi